2 Giao diện trang chủ - Giờ mở cửa lên TOp - Menu màu đỏ